مطالب آمورشی, وبلاگ

چرا در زمان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر صدایی از آژیر نمی آید؟

تنظیم تک آژیر

چرا در زمان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر صدایی از آژیر نمی آید؟

 

بلندگوی دزدگیر اماکن

 

در دزدگیر های فایروال با توجه به نیاز محل نصب ،تنظیمات متفاوتی در قبال تک آژیر دستگاه در زمان فعال و غیر فعال کردن در نظر گرفته شده است،

تنظیمات در دستگاه F9 فایروال با تنظیمات در دستگاه های F6 و F7 متفاوت است که با توجه به دفترچه راهما میتوانید این تنظیمات را تغییر دهید.

دستگاه های فایروال قابلیت تنظیم فعال و غیر فعال کردن تک آژیر جهت اعلام فعال و یا غیر فعال شدن دزدگیر را دارا می باشند،در صورتی که در زمان فشردن دکمه فعال و یا غیر فعال ریموت صدای آژیر نمی آید
در دفترچه راهنما به دنبال تنظیمات مربوط به تک آژیر باشید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید