مطالب آمورشی

راهنمای سیم بندی سری چشمی دزدگیر اماکن

سیم بندی سری چشمی

راهنمای سیم بندی سری چشمی دزدگیر اماکن

در تصویر زیر نمونه سیم بندی سری چشمی های بر روی زون 1 و سیم بندی مستقل چشمی سوم بر روی زون 3 نمایش داده شده است،برای سری کردن چشمی های بیستر بر روی یک زون به همانند سیم بندی زیر چشمی های بیشتر رااضافه می نماییم.بهتر است چشمی ها بر روی زون ها تقسیم شوند.
.

سیم بندی سری چیست؟

سیم بندی سری به پشت سر هم بستن چشمی های دزدگیر گفته میشود،زمانی از حالت سری استفاده میشود که زون های دستگاه محدود بوده و چشمی ها از تعداد زون ها بیشتر باشد در این شرایط تنها راه بستن چشمی ها به صورت سری است.

یکی از ایرداات سری کردن چشمی دزدگیر این است که به طور مثل فرض کنید 10 چشمی را در یک زون سری کرده اید،حال اگر یکی از چشمی ها خراب شود،پیدا کردن چشمی خراب یا خطا زننده در بین 10 چشمی سری شده بسیار مشکل خواهد بود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید