مطالب آمورشی

سیم بندی سری با سه سیم دزدگیر F9 و F10 فایروال

چشمی سری f9

راهنمای سیم بندی سری با سه سیم به دزدگیر F9 و F10 فایروال

در دزدگیر اماکن فایروال F9 و دزدگیر فایروال F10  برای صرفه جویی در مصرف سیم سیستم طوری طراحی شده است که میتوان علاوه بر سیستم 4 سیم ،چشمی ها را با سه سیم نیز متصل نمود ،از آنجایی که اکثر نصابان محترم دزدگیر اماکن با سیستم چهار سیم آشنا هستند و گاهی نصب سیستم سه سیم کمی گنگ می باشد ،راهنمای تصویری زیر را تهیه و در اختیار کاربران محترم قرار میدهیم.

 

راهمای نصب چشمی دزدگیر

راهمای نصب چشمی دزدگیر

دیدگاهتان را بنویسید