فیلم آموزشی ست کردن دتکتور دود بیسیم به F9 و F10

در این فیلم شما نحوه ست کردن دتکتور دود بیسیم فایروال را به دزدگیر اماکن فایروال می آموزید ،