پدال اعلام سرقت سیمی

پدال  اعلام سرقت سیمی فایروال (پدال زیر پایی)
پدال اعلام سرقت یک سوئیچ اعلام سرقت زیرپایی میباشد که در زمان نصب به زون 24 ساعته متصل می شود و حتی در صورت عدم فعال بودن

دستگاه مرکزی دزدگیر ،آژیر به صدا در آمده و تلفن کننده شروع به تلفن زدن خواهد نمود.

پدال اعلام سرقت بیشتر در فضاهایی مثل طلافروشی ها و صرافی ها و موزه ها و سایر مکان هایی که امکان دزدی مسلحانه وجود داشته باشد نصب میشود و در زمان حمله کاربر با فشردن پدال زیر پایی سیستم اعلام سرقت را فعال خواهد کرد.دارای 5 سیم

دارای خروجی NO و NC

امکان متصل شدن به تمامی دستگاه های موجود

کنتاکت های مسی مرغوب