آنتن خارجی GSM

انتن خارجی با سیم 3 متری فایروال
مناسب جهت اتصال به دزدگیر سیمکارتی F9 و یا GSM G2 , GSM G3 , GSM G4 , GSM G5

در مکان هایی که سیگنال سیمکارت ضعیف بود جهت عملکرد مطلوب دستگاه باید از انتن خارجی استفاده شود.


قیمت آنتن GSM خارجی دزدگیر (کلیگ گمیئ)برچسب ها : آنتن خارجی , آنتن GSM ,آنتن تقویتی