شرایط و قوانین

شرایط و قوانین

شرکت فایروال تمامی تلاش خود را برای تولید بهترین سیستم امنیتی همواره در نظر داشته است اما طبق قوانین ذکر شده در کاتالوگ محصول ،شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال دزدیده شدن اشیا و محل مورد حفاظت ندارد و جهت حصول بهترین نتیجه میتوانید محل مورد نظر را بیمه نمایید.