پدال اعلام سرقت سیمی

پدال زیر پایی اعلام سرقت سیمی فایروالپدال بی سیم یک سوئیچ اعلام سرقت زیرپایی میباشد که در زمان نصب به زون 24 ساعته متصل می شود و حتی در صورت عدم فعال بودن

دستگاه مرکزی دزدگیر ،آژیر به صدا در آمده و تلفن کننده شروع به تلفن زدن خواهد نمود.


دارای 5 سیم

دارای خروجی NO و NC

امکان متصل شدن به تمامی دستگاه های موجود