پدال اعلام سرقت سیمی

پدال زیر پایی اعلام سرقت سیمی فایروال
پدال بی سیم یک سوئیچ اعلام سرقت زیرپایی میباشد که در زمان نصب به زون 24 ساعته متصل می شود و حتی در صورت عدم فعال بودن

دستگاه مرکزی دزدگیر ،آژیر به صدا در آمده و تلفن کننده شروع به تلفن زدن خواهد نمود.


دارای 5 سیم

دارای خروجی NO و NC

امکان متصل شدن به تمامی دستگاه های موجود