حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی مشتریان

با همواره بر این نظر هستیم که  یک سیستم امنیتی علاوه بر انکه  از نظر طراحی وساخت باید در بهترین شرایط قرار داشته باشد از نظر حفظ حریم شخصی مشتریان نیز باید تمامی شرایط لازمه را فراهم کرده باشد،از این سعی شده است تا این مهم در تمامی محصولات فاریروال رعایت شود.